Blog & Promotion

Wedding Phuket / Blog & Promotion (Page 4)

หญิงแม้น ม.ร.ว.แม้นนฤมาส ยุคล และแฟนหนุ่ม คุณซัน ต่อสวัสดิ์ สวัสดิ์-ชูโต ได้เข้า พิธีมงคลสมรสประทาน กันไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ด้วยพิธีการแบบเรียบง่ายภายในครอบครัว ซึ่งได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ...